Category Archive: บริการวิชาการ

ธ.ค.
03

โครงการค่ายอิคคิวซัง 3 “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ในรูปแบบออนไลน์)”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเ …

Continue reading »

ธ.ค.
01

กิจกรรม “การสร้างอัตลักษณ์ลายปักสไบมอญกับวิถีชาวบ้านสามโคก” ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ …

Continue reading »

ส.ค.
02

โครงการจุดประกายนักวิทย์ให้เป็นนักคิดแบบนวัตกร (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงส …

Continue reading »

มี.ค.
29

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

มี.ค.
26

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
22

โครงการลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ การสร้างงานการเพิ่มรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์จกข้าวเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสินค้า OTOP

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

มี.ค.
21

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับภ …

Continue reading »

ต.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

ต.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสื …

Continue reading »

ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

Older posts «