Category Archive: ทุนการศึกษา

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอ …

Continue reading »

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิ …

Continue reading »

ก.ค.
10

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ 1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุน …

Continue reading »

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

ส.ค.
01

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

กำหนดการนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา …

Continue reading »

ก.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ส.ค.
18

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Older posts «