Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ม.ค.
05

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

ธ.ค.
27

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พั …

Continue reading »

ธ.ค.
21

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธ.ค.
21

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร …

Continue reading »

ธ.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่

ธ.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี เหรียญทอง

พ.ย.
26

ประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

พ.ย.
24

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

สถาบันวิทยาลัยชุมนุม สรรหาผู้อำนวยการวิท …

Continue reading »

พ.ย.
22

การเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Food

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเเสดงความยิ …

Continue reading »

Older posts «