Category Archive: ภาควิชาเคมี

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ธ.ค.
08

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เข้ารับสมัครงานนักศึกษาภาควิชาเคมี ให้กับธุรกิจในกลุ่มไทยออยล์

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกั …

Continue reading »

พ.ย.
15

พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัล Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ระดับเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

พ.ค.
21

ขอแดสงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

พ.ค.
20

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

มี.ค.
21

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับภ …

Continue reading »

มี.ค.
12

คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดี์ คณบดีคณะ​วิทยา​ …

Continue reading »

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Older posts «