Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

พ.ย.
19

โครงการปัจฉิมนิเทศและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา วิทยาศาสตร์ดีเด่น (ระดับคณะฯ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
26

การประชุมหารือด้านความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
09

กิจกรรมแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการฝึกประส …

Continue reading »

ก.ค.
01

พิธีลงนามสัญญางานวิจัยร่วมภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับ สถานประกอบการดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น : นักวิจัย​ ที่ปรึกษางานดีเด่น และอาจารย์นิเทศดีเด่น ในงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ​(ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563

มี.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

มี.ค.
19

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

ภาพบรรยากาศการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประ …

Continue reading »

มี.ค.
19

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ​(ระดับมหาวิทยาลัย)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการ …

Continue reading »

ธ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
28

โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับคณะ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Older posts «