«

»

ธ.ค.
24

หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ตำบลสามโคก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยอาจารย์ประภาส ทองรัก ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ และอาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ท่านนิรันดร์ ใจป้ำ ปลัดเทศบาลตำบลสามโคก คุณชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ​ และคณะทำงานของเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (ปี 2564) ถอดบทเรียนโครงการฯ ปัญหา/อุปสรรค และแผนการดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อการยกระดับชุมชน ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107364

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.