«

»

ธ.ค.
27

การนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ของผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107385

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.