«

»

ธ.ค.
29

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 10.20 น. ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://sci.rmutt.ac.th/photo/107458

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.