«

»

ธ.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-9.25 น. 10.20-11.15 น. และ 11.15-12.10 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://sci.rmutt.ac.th/photo/107468

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.