เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
01. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุน88.2 KiB25
02. สรุปภาพรวมรายการครุภัณฑ์20.9 KiB31
03. สรุปภาพรวมรายการก่อสร้าง28.9 KiB33
04. แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ 81.5 KiB31
05. แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง89.0 KiB36
06. หัวข้อร่าง TOR43.9 KiB34
07. แบบฟอร์ม TOR54.0 KiB38
08. ทบทวนแผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 80.3 KiB29
09. ทบทวนแผนความต้องการครุภัณฑ์ 250.7 KiB41

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 ในส่วนของงบเงินอุดหนุนโครงการ

NameSizeHits
NameSizeHits
09.-แบบฟอร์ม-ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ104.5 KiB101
10.-แบบฟอร์ม-ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม104.5 KiB38
11.-แบบฟอร์ม-ง.7_3 โครงการทั่วไป105.0 KiB81
12.-แบบฟอร์ม-ง.7 คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.8 KiB69

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในส่วนของงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบลงทุน336.2 KiB117

คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
03. แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25641.0 MiB134
04. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB131
05. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB104
06. แบบฟอร์ม ง.7_3-โครงการทั่วไป_64103.5 KiB146
07. ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB169
08. แบบฟอร์ม ง.4-คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB128
10. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง (Form-TOR)54.0 KiB194
11. บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้95.8 KiB342

แบบฟอร์มคู่มือประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-1-64139.0 KiB106
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-2-63138.2 KiB105
รายรับ-ป.บัณฑิต-ป.โท-ป.เอก282.5 KiB115
สรุปประมาณการรายรับ5.0 MiB116

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน152.0 KiB130
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564_งบดำเนินงาน โครงการ805.6 KiB130

แบบเสนอขอโครงการงบประมาณประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม-ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 2564106.0 KiB45
2. แบบฟอร์ม-ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม 2564105.5 KiB43
3. แบบฟอร์ม-ง.7_3-โครงการทั่วไป 2564104.5 KiB48
4. แบบฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB41

ปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอขอโครงการงบประมาณประจำปี 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม-ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 2563102.5 KiB123
2. แบบฟอร์ม-ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม 2563102.0 KiB153
3. แบบฟอร์ม-ง.7_3-โครงการทั่วไป 2563102.0 KiB115
4. แบบฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ25.0 KiB107

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB226
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB190
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB234
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB159
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB195

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.