คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Assess personnel

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือ พนักงานข้าราชการพลเรือน1.5 MiB145
คู่มือ พนักงานข้าราชการพลเรือนฝ่ายบริหาร1.8 MiB115
คู่มือ พนักงานวุฒิปริญญาเอก1.5 MiB129
คู่มือ พนักงานวุฒิปริญญาเอกฝ่ายบริหาร1.8 MiB105
คู่มือ พนักงานวุฒิปริญญาโท1.5 MiB117

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.