เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 m63090018988305.7 KiB104
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 m63090019773426.7 KiB95

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ราคากลางชุดฝึกปฎิบัติการผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์237.2 KiB81
02. ราคากลางเครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยไอเคมี156.1 KiB85
03. ราคากลางชุดวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร179.0 KiB73
04. ราคากลางชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยในอาหาร228.1 KiB76
05. ราคากลางชุดอุปกรณ์ความดันต่ำ307.9 KiB81
06. ราคาเครื่องกำจัดน้ำออกจากสารสกัดจากสมุนไพร259.3 KiB81
07. ราคากลางชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในระดับโมเลกุล206.1 KiB74
08. ราคากลางชุดเครื่องมือวัดสมบัติทางแสงของสาร284.8 KiB75
09. ราคากลางชุดผลิตน้ำสำหรับโรงงานต้นแบบ219.8 KiB75
10. ราคากลางชุดห่อหุ้มสารสำคัญในอาหารด้วยเทคนิคเอ็นแคปซุเรชั่น193.8 KiB70
11. ราคากลางชุดวิเคราะห์โมเลกุลโปรตีนในอาหาร291.1 KiB79