บุคลากรศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 http://www.sci.rmutt.ac.th/sec/

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mungkon ชื่อ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี
โทรศัพท์ 0 2549 3540
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail mkitiphatmantree@hotmail.com
 jintana
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวจินตนา กุศลส่ง
โทรศัพท์ 02 549 3534
E-mail jintana_kusonsong@hotmail.com
 nichaporn

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวนิชาภรณ์ ศรีขาว
โทรศัพท์ 02 549 3534
E-mail tontaw_lovejoy@hotmail.com

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.