การประชุมหารือด้านความร่วมมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เคลือบสารนาโนในการทำเกษตรอินทรีย์

ตัวแทนนักศึกษาระดับป

Read more